Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 444-449
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
Liên kết:

Phân tích động lực học đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển xe tự hành. Đặc biệt đối với xe tự hành đa địa hình, tác động của mặt đất lên đáp ứng của xe là rất lớn. Bài báo này trình bày mô hình hóa và mô phỏng hệ thống động lực trong mối tương tác với mặt đất của một xe tự hành mọi địa hình. Các bộ phận của hệ thống động lực từ động cơ, bộ truyền động vô cấp (CVT), hộp số tới bánh xe đều được phân tích và mô phỏng, kết hợp với phân tích tác động của địa hình lên bánh xe. Mô hình của toàn bộ hệ thống được phát triển và được kiểm chứng qua kết quả thực nghiệm.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 64-70
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 86-95
Tác giả: Trần Thanh Hùng
Tải về
(2014) Trang: 602-607
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Thanh Hùng
Tạp chí: VCM 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...