Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 602-607
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
Liên kết:

Điều khiển vị trí là ứng dụng thường gặp trong công nghiệp. Trong bài toán điều khiển vị trí, thời gian xác lập và độ vọt lố là các thông số rất quan trọng, xác định chất lượng của hệ thống. Bộ điều khiển PID được sử dụng rất phổ biến để điều khiển vị trí. Tuy nhiên với điều khiển PID, rất khó đạt được đáp ứng nhanh mà không hoặc ít vọt lố. Đối với nhiều hệ thống, vọt lố có thể gây ra hư hỏng và vì vậy cần phải tránh để xảy ra vọt lố nhưng vẫn giữ đáp ứng đủ nhanh. Trong bài báo này, giải pháp  được sử dụng là kết hợp điều khiển PID với bộ điều khiển trượt (SMC) theo cấu hình điều khiển hai vòng, với PID ở vòng trong và SMC ở vòng ngoài. Kết quả mô phỏng với hệ thống tuyến tính và hệ thống phi tuyến cho thấy đáp ứng hệ thống điều khiển có thể đạt đồng thời cả hai tiêu chí xác lập nhanh và không vọt lố.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 64-70
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 86-95
Tác giả: Trần Thanh Hùng
Tải về
(2014) Trang: 444-449
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Thanh Hùng
Tạp chí: VCM 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...