Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang:
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiện trạng sử dụng và sự lưu tồn paclobutrazol (PBZ )trên nền đất trồng xoài cát Hòa Lộc tại huyện Châu Thành A-Hậu Giang. Bốn mươi hộ nông dân (ND) canh tác xoài được chọn để phỏng vấn. Mười hộ ND có lịch sử sử dụng PBZ nhiều được chọn và thu mẫu đất ở hai độ sâu 0- 20cm và 20- 40cm để phân tích và đánh giá sự lưu tồn của PBZ trên đất trồng xoài. Kết quả điều tra cho thấy, Xoài cát Hòa Lộc được thu hoạch quanh năm (trừ tháng 7) và thời gian thu hoạch tập trung nhiều nhất vào tháng 12-2 năm tiếp theo với 62,5% số hộ điều tra. Hơn 75%  hộ ND có sử dụng PBZ cao hơn với khuyến cáo (8g a.i./cây) và hàm lượng PBZ được sử dụng cao nhất là 45g a.i./cây. Kết quả phân tích sự lưu tồn PBZ trong đất cho thấy, tất cả các mẫu đất đều có sự lưu tồn PBZ. Lượng PBZ lưu tồn ở tầng đất 0-20cm dao động trong khoảng 0,88-58,66 mg/kg đất khô kiệt. Ở tầng 20-40cm, hàm lượng PBZ lưu tồn trong khoảng 1,42-14,93 mg/kg. Hàm lượng PBZ trong tầng 0-20cm cao hơn trong tầng 20-40cm.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 47-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 6-12
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 72-79
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 113-135
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2016) Trang: 447-459
Tạp chí: 9th Vietnamese-Hungarian international conference, Research for developing sustainable agriculture, TraVinh university from September 21st- 22nd
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...