Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
414 (2021) Trang: 54- 60
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

The study was connducted to select the arbuscular mycorrhizal (AM) fungal community (QT) enhancing the growth and development of rice (Oryza sativa L.) under the greenhouse condition. Six AM fungal commutities  of  HA, PH, VB – BN, MIX, VT, LM – AG collected from rhizosphere of rice plant collected at the fields in Hau Giang, An Giang and Dong Thap province and 2 AM communities of 11Đ, 14Đ collected from rhizosphere of corn plant in Can Tho city. The greenhouse experiment was set up as a completely randomized design with 8 treatmmens inoculated with the AM community and the control treatment without AM inoculation. The results revealed that the percentage of the AM infection in rice roots of the 60- day-old plant were more than 95% in the treatments inoculated with the AM communities and were statistically significant higher than that of the control treatment (p

 
Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 47-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 6-12
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 72-79
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 113-135
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2016) Trang: 447-459
Tạp chí: 9th Vietnamese-Hungarian international conference, Research for developing sustainable agriculture, TraVinh university from September 21st- 22nd
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...