Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 113-135
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Liên kết:

Đất lúa ngập nước được xem là một hệ sinh thái rất đa dạng vì môi trường đất thay đổi từ háo khí, vi háo khí và yếm khí tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của lúa. Hệ sinh thái đất trồng lúa ngập nước có thể được coi là một hệ phức tạp nhất bao gồm: tầng đất mặt có sự hiện diện của oxy, vùng bulk soil là vùng đất yếm khí và đất vùng rễ. Vùng rễ là nơi sinh sống của rất nhiều vi sinh vật đất, chẳng hạn như vi khuẩn, xạ khuẩn và nấm. Các nhóm vi sinh vật này cạnh tranh với nhau về nước, chất dinh dưỡng, chỗ ở và các nhóm vi sinh vật này cũng liên kết với rễ thực vật để gia tăng khả năng tồn tại, cạnh tranh và phát triển. Nhóm vi sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) được xem như nhóm vi sinh vật vùng rễ tham gia vào các chu trình sinh địa hóa quan trọng trong hệ sinh thái đất trồng lúa. Các kỹ thuật canh tác khác nhau tác động đến hệ sinh thái đất trồng lúa đều ảnh hưởng đến cộng đồng vi khuẩn, sự đa dạng cũng như các nhóm vi khuẩn chức năng hiện diện trong đất. Nội dung của chương này sẽ trình bày sự hiện diện của vi sinh vật đặc biệt là các nhóm vi sinh vật chức năng trong đất canh tác lúa bị tác động bởi các mô hình canh tác khác nhau.

 
Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 47-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 6-12
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 72-79
Tải về
(2016) Trang: 447-459
Tạp chí: 9th Vietnamese-Hungarian international conference, Research for developing sustainable agriculture, TraVinh university from September 21st- 22nd
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...