Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Liên kết:

Bài viết trình bày cách áp dụng mô hình Nghiên cứu bài học trong đào tạo giáo viên qua Tập giảng và Thực tập sư phạm (TTSP) cho ngành Sư phạm (SP) Địa lí tại Khoa SP, Đại học Cần Thơ. Qua đây, tác giả sẽ phân tích kết quả, thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đồng thời có những đề nghị cho việc duy trì và mở rộng mô hình này trong đào tạo GV tại các trường SP.  

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 103-108
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 18-24
Tải về
(2019) Trang: 218-229
Tạp chí: International conference on International Learning Instruction and Teacher Education, Ha Noi National University of Education, 14-15th December, 2019
kỷ yếu (2016) Trang: 27-34
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Sư Phạm
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...