Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Kỳ 1- Tháng 4 (2019) Trang: 56-58
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Liên kết:

Bài báo nghiên cứu tổ chức hoạt động trải nghiệm (HĐTN) gắn với biến đổi môi trường (BĐMT) tại địa phương cho học sinh (HS) trung học phổ thông (THPT) tại Trường THPT Phan Văn Trị, thành phố (TP) Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tổ chức HĐTN theo hình thức này góp phần phát triển nhiều năng lực khác nhau cho HS, đặc biệt nhất là năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực sử dụng CNTT, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên để tổ chức cho HS HĐTN, GV còn gặp không ít khó khăn cả về thời gian, kỹ năng chuyên môn, kinh phí,…Vì vậy bài viết cũng chia sẻ một số giải pháp nhằm giúp cho các HĐTN ở trường THPT được thực hiện thuận lợi hơn.  

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 103-108
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 18-24
Tải về
(2019) Trang: 218-229
Tạp chí: International conference on International Learning Instruction and Teacher Education, Ha Noi National University of Education, 14-15th December, 2019
kỷ yếu (2016) Trang: 27-34
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Sư Phạm
8 (2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...