Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Quyển 3 (2019) Trang: 913-923
Tạp chí: Hội Nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc Lần XI
Liên kết:

Bài viết nghiên cứu các biện pháp đánh giá (ĐG) mà giáo viên (GV) sử dụng trong dạy học (DH) Địa lí nhằm phát triển năng lực (PTNL) học sinh (HS) trung học phổ thông (THPT). Việc nghiên cứu này được thực hiện qua quan sát, khảo sát các bài kiểm tra và phỏng vấn GV, HS tại Trường THPT Thực hành sư phạm (THSP), Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) trong năm học 2017-2018 và học kỳ 1, năm học 2018-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hình thức ĐG qua thực hành địa lí; qua việc sử dụng bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh; qua các bài tập trải nghiệm thực tế đã giúp HS PTNL rõ rệt, đặc biệt là năng năng lực giải quyết vấn đề gắn với thực tế và năng lực sử dụng bản đồ. Áp dụng các biện pháp ĐG này, GV có những thuận lợi và khó khăn khác nhau. Vì vậy, cần có những giải pháp cụ thể để giúp cho việc ĐG theo hướng PTNL trong DH Địa lí cũng như các môn học khác được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. 

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 103-108
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 18-24
Tải về
(2019) Trang: 218-229
Tạp chí: International conference on International Learning Instruction and Teacher Education, Ha Noi National University of Education, 14-15th December, 2019
kỷ yếu (2016) Trang: 27-34
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Sư Phạm
8 (2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...