Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang:
Tạp chí: International Symposium-Aquatic product processing, Can Tho University, 7-9 Dec 2015
Liên kết:

Fish paste production from marine fish exploited in Kien Giang province was studied in order to diversify fish paste products and use efficient of marine resources contributes to improve the economic value of fisheries. The study included three contents: (i) evaluate the possibility and quality of marine fish use for fish paste production, (ii) fish paste production from different marine fish sources, (iii) change of fish paste quality during cold storage. Sixteen species belonged to 15 families in five different orders were identified whereas four most popular fish are red tail, threadfin bream, mackerel and silver conger eel. Nine common species were selected for fish paste production. TVB - N value of marine fish was less than 50 mg/100g. According to Pike and Hardy (1997), fish is still fresh and can be used for fish paste production. High meat yield was found in marine fish which is appropriate for fish paste production. Marine fish from Ha Tien and Rach Gia performed the better fish paste gel property and sensory properties compared to fish from Ba Hon. The fish paste can be stored at least two weeks under cold condition 0-5 °C.

 

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 105-113
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 147-155
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 15-21
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 212-217
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 222-230
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 250-260
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 255-265
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 261-272
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 80-87
Tải về
Volume 9, Issue 8 (2019) Trang: 812-815
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
134 (2012) Trang: 1399
Tác giả: Trần Minh Phú
Tạp chí: Food Che
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...