Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang:
Tạp chí: Arena

During thunderstorm conditions the radio footprint (intensity as well as polarization) of cosmic ray showers deviates strongly from those measured during fair weather. We have been able to interpret this pattern in terms of atmospheric electric fields. We see that even when there is no thunderstorm activity within 100 km distance within an hour of the event, the radio footprint may be strongly affected

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...