Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
02 (2015) Trang: 60-72
Tạp chí: Nghiên cứu văn học

Trình bày việc đề cao chủ nghĩa hiện thực như một phạm trù giá trị, đã tồn tại trong khoa nghiên cứu văn học Việt Nam một thời gian dài và những nỗ lực nhằm đổi mới nghiên cứu trong thời gian gần đây.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 118-127
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 138-144
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 64-72
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 89-95
Tải về
2 (2016) Trang: 1-14
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ
(2016) Trang: 66-71
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của khoa Sư phạm - trường Đại học Cần Thơ - thành quả, thách thức và định hướng, tháng 7.2016, Cần Thơ
3 (2013) Trang: 52
Tạp chí: Văn học nước ngoài
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...