Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 130-139
Tạp chí: 9th Vietnamese -Hungarian International Conference, Tra Vinh University, Vietnam, 22 Sept 2016
Liên kết:

Rice husk is the outemost layer of the paddy grain seperated from the rice grain during milling process. With approximate five millon tons of rice husk annually generated in the Mekong Delta, Vietnam (MD), it is one of the most important by-products of rice production. A survey of 85 representatives of rice millers in four provinces of Can Tho, An Giang, Dong Thap and Tien Giang was conducted in April – October 2015 to analyze the current uses of rice husk and the economic efficiency among these uses to the rice millers in the MD. The result shows that there are three main uses of rice husk in the rice husk millers in the MD, namely drying paddy (10%), producing and selling rice husk briquettes and pillets (29%) and selling raw rice husk (61%). Raw rice husk is sold to middlemen, other rice husk briquette and pillet producers, rice dryers, brick producers, alcohol and wine refiners. 22% of the studied rice husk millers has installed the briquette and pillet machines. Producing and selling rice husk briquettes and pillets brings highest profit to the rice millers. However, producing rice husk briquettes generates a lot of dusts and particles harming for the environment. Besides, the price of raw rice husk has increased dramatically in the the last three years of 2013 – 2015 due to the fast expansion of briquette and pellet instalation in the MD.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 102-108
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 66-83
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
Võ Thành Danh (2020) Trang: 160-181
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 58-67
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, University of Economics and Law, Ho Chi Minh City, Vietnam
Võ Thành Danh, Trương Đông Lộc và Nguyên Tuấn Kiệt (2015) Trang: 221-238
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa hoc Phát triển kinh tế - xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015
The Economics of Climate Change in Southeast Asia, 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia (2014) Trang: 22
Tạp chí: Economy and Environment Program for Southeast Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...