Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Võ Thành Danh (2021) Trang: 66-83
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
Liên kết:

Biogas – thực vật là mô hình biogas quy mô nhỏ và trung bình được thiết kế bởi chương trình SubProm năm 2012 – 2017 vừa có thể tạo ra khí biogas từ chất thải chăn nuôi heo và bã thực vật. Nghiên cứu nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định lắp đặt mô hình biogas – thực vật từ 100 hộ chăn nuôi heo chưa sử dụng biogas ở tỉnh Kiên Giang. Kết quả hồi quy nhị phân cho thấy các yếu tố ảnh hưởng ý định lắp đặt mô hình biogas – thực vật gồm dân tộc, thu nhập từ chăn nuôi heo, số năm kinh nghiệm chăn nuôi heo, lợi ích của biogas làm giảm phát thải khí nhà kính, thắp sáng, nhận định chi phí lắp đặt mô hình biogas – thực vật cao, ảnh hưởng mức độ áp dụng mô hình biogas – thực vật của các hộ xung quanh, vay tiền chi phí lắp đặt và giá gas tăng.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 102-108
Tải về
Võ Thành Danh (2020) Trang: 160-181
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 58-67
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, University of Economics and Law, Ho Chi Minh City, Vietnam
(2016) Trang: 130-139
Tạp chí: 9th Vietnamese -Hungarian International Conference, Tra Vinh University, Vietnam, 22 Sept 2016
Võ Thành Danh, Trương Đông Lộc và Nguyên Tuấn Kiệt (2015) Trang: 221-238
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa hoc Phát triển kinh tế - xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015
The Economics of Climate Change in Southeast Asia, 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia (2014) Trang: 22
Tạp chí: Economy and Environment Program for Southeast Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...