Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9786040095961 (2016) Trang: 412-418
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo
Liên kết:

Dạy học hợp tác là một hình thức dạy học khá phổ biến và ngày càng chứng tỏ hiệu quả giáo dục cao trong quá trình giảng dạy nói chung và trong dạy học  Ngữ văn nói riêng. Phương pháp dạy học này từ trước đến nay chủ yếu được sử dụng để giảng dạy trong nội bộ một lớp học cố định. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này chúng tôi muốn đề cập tới một kiểu vận dụng mới, hợp tác liên lớp và liên trường học giữa các lớp của khoa Dự bị Dân tộc và các lớp 12 của trường Thực hành Sư phạm, nhằm giúp các học sinh (HS) đến từ các vùng sâu vùng xa, với trình độ còn hạn chế và thụ động trong quá trình học tập có cơ hội giao lưu, học  hỏi với các học sinh trường Thực hành Sư phạm có mặt bằng kiến thức và tính chủ động khá cao trong học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn ngữ văn cho học sinh khoa Dự bị Dân tộc.

Các bài báo khác
11 (2019) Trang: 91-99
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
11/2019 (2019) Trang: 407-418
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế
11 (2017) Trang: 221-227
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học trường Đại học Thái Nguyên và Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp tổ chức năm 2017
1 (2017) Trang: 384-391
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế về Nâng cao chất lượng Đào tạo GVĐH tổ chức tại DDHSPHN2
1 (2017) Trang: 228-234
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học trường Đại học Thái Nguyên và Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp tổ chức năm 2017
11 (2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
1 (2017) Trang: 47-54
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo khoa học Sau đại học - ngành Ngữ văn, năm 2017. Đại học Sư phạm Hà Nội.
(2016) Trang: 479-484
Tạp chí: Đổi mới NC và GD ngữ văn trong trường Sư phạm Tháng 01 năm 2016 , Khoa văn ĐHSPHN
(2016) Trang: 238-242
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
(2016) Trang: 231-237
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
(2016) Trang: 40-46
Tạp chí: Họi thảo khoa học Sau đại học ngành Ngữ văn lần 2, Mhaf B khoa văn dhsp HN tháng 9 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...