Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2017) Trang: 47-54
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo khoa học Sau đại học - ngành Ngữ văn, năm 2017. Đại học Sư phạm Hà Nội.
Liên kết:

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống tinh thần của con người ngày càng được nâng cao và đáp ứng đa dạng hơn. Nhiều loại hình giải trí hiện đại đã xuất hiện và đang dần thế chỗ các loại hình văn hóa, văn nghệ truyền thống. Ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), trong văn học dân gian, thể loại truyện cổ tích thần kỳ của người Khmer có nguy cơ bị lãng quên, mai một, Thực tế cho thấy, ở ĐBSCL ngày một ít hơn những người Khmer biết về truyện kể dân gian của dân tộc mình, đặc biệt những bạn trẻ người Khmer.   

Vì vậy việc nghiên cứu và khảo sát thực trạng là để biết tình hình thực tế ra sao, từ đó tìm ra những khó khăn làm ảnh hưởng đến quá trình tồn tại và lưu truyền truyện cổ tích thần kỳ Khmer vùng ĐBSCL là một việc làm góp sức vào công cuộc giữ gìn và phát triển văn học dân gian dân tộc, mà trước hết là truyện kể dân gian của người Khmer.

Các bài báo khác
11 (2019) Trang: 91-99
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
11/2019 (2019) Trang: 407-418
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế
11 (2017) Trang: 221-227
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học trường Đại học Thái Nguyên và Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp tổ chức năm 2017
1 (2017) Trang: 384-391
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế về Nâng cao chất lượng Đào tạo GVĐH tổ chức tại DDHSPHN2
1 (2017) Trang: 228-234
Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học trường Đại học Thái Nguyên và Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp tổ chức năm 2017
11 (2017) Trang: 69-75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 11 năm 2017
(2016) Trang: 479-484
Tạp chí: Đổi mới NC và GD ngữ văn trong trường Sư phạm Tháng 01 năm 2016 , Khoa văn ĐHSPHN
(2016) Trang: 238-242
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
(2016) Trang: 231-237
Tạp chí: The 6Th International Conference on science and social science 2016 , Rajabhat Maha Sarakham University
(2016) Trang: 40-46
Tạp chí: Họi thảo khoa học Sau đại học ngành Ngữ văn lần 2, Mhaf B khoa văn dhsp HN tháng 9 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...