Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2020) Trang: 11-15
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng kết hợp của các loại phụ phẩm như vỏ sò, tro trấu và mụn dừa trong cốt liệu của bê - tông thấm. Nghiên cứu này khảo sát khả năng chịu nén và độ hút nước khi thay đổi tỉ lệ nước/ xi - măng là 0,35, 0,4, 0,45, 0,5 và thay thế phần trăm vỏ sò bởi tro trấu, mụn dừa và xi - măng là 0%, 3%, 5%, 10%, 15% (tính theo khối lượng). Từ đó, chọn cấp phối thích hợp cho gạch vỉa hè. Các thí nghiệm kiểm tra cường độ nén, độ hút nước và độ mài mòn được tiến hành. Kết quả thực nghiệm cho thấy mẫu gạch vỉa hè có cường độ nén 280,88 daN/cm2, độ hút nước 6,67% và độ mài mòn 0,218 g/cm2 đối với mẫu gạch 28 ngày tuổi đạt tiêu chuẩn Việt Nam về gạch bê - tông tự chèn

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 9-19
Tải về
75 (2017) Trang: 2520-2526
Tạp chí: Water Science and Technology
53 (2014) Trang: 1242-1248
Tạp chí: Industrial and Engineering Chemistry Research
1 (2011) Trang: 13
Tạp chí: The nine Vietnam - KIT seminar
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...