Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2020) Trang: 99-105
Tạp chí: hội thảo quốc gia
Liên kết:

ABSTRACT

Tittle: Isolation and identification of bacterial grain rot on rice from some provinces Mekong Delta

The research will focus on identification the agent causing grain rot disease and investigation of pathogenicity of bacterial pathogens were conducted in laboratory and greenhouse testing. Result from isolation of pathogen from infected rice grain rot from different rice fields in provinces of Mekong delta, there were six strains of bacterial grain rot on rice collected from Dong Thap, Vinh Long and Kien Giang Province. Identification of bacterial grain rot of rice by using PCR technique using specific primers1416S/1414A for identified Burkholderia glumae with amplifiled gene product at 873 bp, the results found that bacterial strainscausing grain rot wereB. glumae. Evaluating pathogenicity of  six B. glumae strains i.e. BurVL21, BurDT46, BurDT50, BurDT51, BurKG52 and BurKG57 in greenhouse conditions, the results showed that the B. glumae BurDT46 showed highest percentage of infection, morereduction in grain weight and yield (g/pot) than the other strains. The highest pathogenicity of strain B. glumae BurDT46are relevance with its higher pigment production characteristic on King B 2% medium.

Keyword: Bacterial grain rot, Burkholderia glumae, rice, specific primer, pathogenicity

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 41-47
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...