Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1432-8798 (2015) Trang: 1-4
Tạp chí: Archives of Virology

ϕRS138, a bacteriophage of the family Siphoviridae that lyses Ralstonia solanacearum, was isolated. The genomic DNA of ϕRS138 was 41,941 bp long with a GC content of 65.1 % and contained 56 putative open reading frames. The ϕRS138 genome could be divided into three regions based on similarities to other genomes: (1) a region containing genes encoding a putative transcriptional regulator and an integrase, similar to the prophage genes in Ralstonia solanacearum K60-1; (2) a region encoding proteins related to structural modules and virion morphogenesis, similar to genes in the Pseudomonas phages of the family Siphoviridae; and (3) a region highly similar to the genomes of other Ralstonia solanacearum strains.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 65-73
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...