Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2019) Trang: 125-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu ₫ược thực hiện với mục tiêu phân lập và tuyển chọn các dòng thực khuẩn (TK) có khả năng phòng trừ bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây ra trên cây ớt. Kết quả phân lập ₫ược 4 dòng vi khuẩn Ralstonia solanacearum và 29 dòng thực khuẩn (14 dòng ở Cần Thơ, 11 dòng ở Sóc Trăng và 4 dòng ở Vĩnh Long). Thông qua ₫ánh giá phổ ký chủ cho thấy thực khuẩn ɸCT2, ɸCT11, ɸST19, ɸST21, ɸVL26, ɸVL27 là các dòng có phổ kí chủ rộng. Bên cạnh ₫ó khi hòa trộn hai dòng thực khuẩn với nhau, phổ kí chủ của hỗn hợp này rộng hơn so với từng dòng riêng lẻ. Trong ₫iều kiện phòng thí nghiệm, với 2 chỉ tiêu ₫ường kính và số lượng vết tan, 2 dòng thực khuẩn ɸCT2 và ɸVL27 thể hiện khả năng xâm nhiễm vi khuẩn Ralstonia solanacearum tốt nhất. Trong ₫iều kiện nhà lưới, thực khuẩn ɸVL27 với phương pháp chủng thực khuẩn (108 PFU/mL) cùng lúc với vi khuẩn (106 CFU/mL) có khả năng kiểm soát bệnh héo xanh tốt nhất qua cả ba thời ₫iểm 7, 14 và 21 ngày. 

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 65-73
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...