Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 263-268
Tạp chí: @CNTT 2014
Liên kết:

Ngày nay, song song với sự  phát triển bùng nổ  các trình  ứng dụng và dịch vụ  Internet, sự  sinh sôi nẩy nở nhanh chóng của các công cụ tấn công máy tính đang trở  thành một mối bận tâm lớn đối với bất kỳ tổ chức (công ty, cơ quan, doanh nghiệp). Trong số nhiều giải pháp an ninh mạng được đề xuất trong các tài liệu khoa  học  để  đối  phó  với  mối  hiểm  họa  gia  tăng  này, hướng tiếp cận tập hợp mô hình đã được chứng minh rất thành công trong việc thiết kế  hệ  thống phát hiện xâm nhập dựa trên sự  kết hợp chung của nhiều mô hình thành viên. Tuy nhiên, sức mạnh của một hệ thống tập hợp mô hình phụ  thuộc lớn vào cách tạo và chọn các mô hình thành viên. Trong ngữ  cảnh này, chúng tôi đề  xuất một  phương  pháp  mới  lạ  để  xây  dựng  mô  hình  phát hiện xâm nhập  mạng hiệu quả, dựa trên tập hợp  mô hình với hướng tiếp cận “tạo dư thừa và chọn”. Trong hướng tiếp cận của chúng tôi, các mô hình thành viên được tạo ra bằng cách sử  dụng kết hợp của cả  không gian đặc trưng ban đầu và những đặc trưng bổ  sung được khai thác bằng kỹ  thuật gom cụm  mờ. Kết quả thực  nghiệm  đã  chứng  minh  rằng  phương  pháp  mà chúng tôi đề  xuất có tỉ  lệ  phát hiện cao và tỉ  lệ  báo sai thấp, so với những phương pháp thông dụng khác.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 75-84
Tải về
(2016) Trang: 159-164
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9)
(2015) Trang: 512-522
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII - HÀ NỘI, 9-10/7/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...