Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 70-79
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ V-năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tháng 5 năm 2015
Liên kết:

Ra đa xuyên đất (GPR) được sử dụng rộng rãi với mục đích thăm dò không phá hủy các cấu trúc nhân tạo, đặc biệt là xác định kích thước của đường ống chôn dưới lòng đất. Việc xác định kích thước của các dị vật theo phương pháp minh giải số liệu GPR truyền thống gặp không ít khó khăn vì nó phụ thuộc vào vận tốc truyền sóng điện từ trong môi trường vật chất - là đại lượng biến thiên rất phức tạp theo mọi hướng.

Phân tích dữ liệu GPR bằng phép biến đổi wavelet liên tục với hàm wavelet được chọn thích hợp có thể giúp xác định kích thước của dị vật. Lý thuyết phân tích được kiểm nghiệm độ chính xác trên các mô hình lý thuyết và dữ liệu thực tế. Kết quả phân tích bước đầu cho thấy đây là một phương pháp có nhiều triển vọng cho các chuyên gia GPR có thể sử dụng để phân tích định lượng tài liệu ra đa xuyên đất.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 85-93
Tải về
(2018) Trang: 302-308
Tạp chí: The 5 th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries, 4-7 October, 2018,DaLat, Vietnam
(2016) Trang: 121-128
Tạp chí: Workshop on Capacity Building on Geophysical Technology in Mineral Exploration and Assessment on Land, Sea and Island, Ha Noi, 10/2016
(2016) Trang: 715-724
Tạp chí: Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI - năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 20156
19 (2016) Trang: 81-93
Tạp chí: Tạp chí phát tiển Khoa học - Công Nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
(2015) Trang: 58
Tạp chí: Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần 4, Viện hàn lâm KHCN VN, tháng 10 năm 2015
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...