Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 58
Tạp chí: Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần 4, Viện hàn lâm KHCN VN, tháng 10 năm 2015
Liên kết:

Thăm dò hoạt độ phóng xạ là một trong những phương pháp thăm dò Địa vật lý quan trọng. Ứng dụng các công nghệ mới, thăm dò hoạt độ phóng xạ có thể phục vụ quá trình khai thác tài nguyên,khảo sát môi trường, giám sát chất lượng thi công các công trình và các quá trình kiến tạo của Trái Đất. Ngày nay, vận dụng các ưu điểm của biến đổi wavelet và phương pháp phân tích biên đa tỉ lệ sử dụng biến đổi wavelet, ranh giới của các vùng có hoạt độ phóng xạ mạnh đã được xác định từ các dữ liệu đo tại thành phố Cần Thơ. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả phân tích dữ liệu cho các phép đo phóng xạ ngoài trời ở trung tâm của thành phố Cần Thơ, sử dụng kỹ thuật nội suy và biến đổi wavelet liên tục cũng như phương pháp đa tỉ lệ để xác định các khu vực có độ phóng xạ mạnh. Chúng tôi đã tìm thấy các giải thích địa chất thích hợp cho các vùng này.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 85-93
Tải về
(2018) Trang: 302-308
Tạp chí: The 5 th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries, 4-7 October, 2018,DaLat, Vietnam
(2016) Trang: 121-128
Tạp chí: Workshop on Capacity Building on Geophysical Technology in Mineral Exploration and Assessment on Land, Sea and Island, Ha Noi, 10/2016
(2016) Trang: 715-724
Tạp chí: Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI - năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 20156
19 (2016) Trang: 81-93
Tạp chí: Tạp chí phát tiển Khoa học - Công Nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
(2015) Trang: 70-79
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ V-năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tháng 5 năm 2015
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...