Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (T6-2017) (2018) Trang: 274-287
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Liên kết:

Trong việc giải bài toán ngược trường thế, xác định tương đối chính xác vị trí các nguồn gây ra dị thường từ và trọng lực cùng các thuộc tính của chúng đóng một vai trò rất quan trọng. Với các nguồn dị thường từ liền kề, chúng luôn chồng lên nhau không chỉ trong miền không gian mà còn cả trong miền tần số, gây khó khăn lớn trong việc định vị các nguồn này. Trong bài báo này, nhóm tác giả đã sử dụng một họ wavelet mới để phân tích hiệu quả những thuộc tính của các nguồn trường thế liền kề. Bằng những mô hình lý thuyết, sử dụng phương pháp cực đại độ lớn biến đổi wavelet, chúng tôi đã xây dựng được hàm tương quan giữa tham số tỉ lệ trong phép biến đổi wavelet và độ sâu của nguồn dị thường từ. Hơn thế nữa, sự chuẩn hóa tham số tỉ lệ cũng được áp dụng để cải thiện độ phân giải, giúp tách biệt các nguồn này trong tỉ lệ đồ, từ đó xác định được độ sâu của chúng. Sau khi kiểm chứng độ tin cậy và tính khả thi của phương pháp được đề xuất trên các số liệu mô hình, chúng tôi đã phân tích một số tuyến đo từ tiêu biểu ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các kết quả phân tích trong nghiên cứu này là khá phù hợp với các phân tích được công bố trước đây, ngoài ra về mức độ chi tiết là khá trùng khớp với các số liệu địa chất khác.

Từ khóa: bài toán ngược trường thế, nguồn dị thường từ liền kề, phương pháp cực đại độ lớn biến đổi wavelet, hàm tương quan, chuẩn hóa tham số tỉ lệ.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 85-93
Tải về
(2018) Trang: 302-308
Tạp chí: The 5 th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master and PhD. Students from Asean Countries, 4-7 October, 2018,DaLat, Vietnam
(2016) Trang: 121-128
Tạp chí: Workshop on Capacity Building on Geophysical Technology in Mineral Exploration and Assessment on Land, Sea and Island, Ha Noi, 10/2016
(2016) Trang: 715-724
Tạp chí: Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI - năm 2016, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 20156
19 (2016) Trang: 81-93
Tạp chí: Tạp chí phát tiển Khoa học - Công Nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
(2015) Trang: 58
Tạp chí: Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng toàn quốc lần 4, Viện hàn lâm KHCN VN, tháng 10 năm 2015
(2015) Trang: 70-79
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ V-năm 2015, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tháng 5 năm 2015
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...