Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang: 73- 77
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình sử dụng đất tại U Minh Ha, tỉnh Cà Mau. Phỏng vấn trực tiếp nông hộ để thu thập các số liệu về chi phí và thu nhập từ mô hình sử dụng đất và áp dụng phương pháp phân tích tài chính để đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá 6 kiểu sử dụng đất bao gồm: Lùa 2 vụ, Lua Tôm, chuyên Tôm, Rau, Tràm và Keo Lai, trong đó kiểu sử dụng đất có lợi nhuận cao nhất là chuyện Tôm, kế đến là kiêu sử dụng đất Lúa - Tôm, sau đó Lúa 2 vụ, Tràm và Keo lai, kiểu sử dụng đất Rau có lợi nhuận thấp nhất. Xét về hiệu quả động vốn thì 3 kiểu sử dụng có hiệu quả cao nhất là trồng Tràm, đến chuyên tôm, kể đến là Keo lai, Luá – Tôm và Lua 2  vụ , thập nhất là kiêu sử dụng đất trồng rau. Tùy vào khả năng vốn và lợi nhuận chấp nhận được mà người nông dân chọn kiểu sử dụng đất phù hợp cho mình. 

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...