Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 tháng 7/2021 (2021) Trang: 124-129
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Nghiên cứu nhằm đánh giá tương quan đặc điểm cấu trúc rừng ngập mặn và độ dày rừng ngập mặn cới chiều cao sóng tại vùng ven biển huyên Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Các cấu trúc rừng như độ dày của rừng, đường kính thân cây, đường kính gốc, đường kính tán, chiều cao cây và số cây/ha, mật số của rễ khí sinh được ghi nhận và đo đạc bằng các phương pháp lâm sinh. Chiều cao sóng được ghi nhận bằng máy đo sóng ghi tự động (INFINITY-WH AWH-USB) với tần suất đo 600 lần/phút, các máy được đặt cố định ở 3 độ dày rừng tại vị trí 0 m, 50 m, 100 m và được lặp lại 3 lần tại 3 địa điểm khác nhau dọc theo bải triều ven biển thuộc huyện Trần Đề, tỉnh sóc Trăng là: Cống 1, Cống 3 và Mõ Ó. Các kết quả được tính toán và phân tích thống kê bằng phần mềm toán học và SPSS. Kết quả cho thấy các đặc điểm cấu trúc rừng có tương qua và làm giảm chiều cao sóng. Độ dày của rừng càng dày, chiều cao sóng đi qua càng giảm. Ngoài ra, các cấu trúc về mật độ cây rừng, đường kính thân cây và mật độ rễ khí sinh đều có tương quan thuận với sự giảm chiều cao sóng với hệ số tương quan rất chặt.

 
Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 1-10
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 208-217
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 219-228
Tác giả: Lê Tấn Lợi
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 22-31
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 29-35
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 40-48
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 49-63
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 59-69
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 69-78
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 69-80
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 80-92
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 88-97
Tải về
1 tháng 6/2021 (2021) Trang: 176-183
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
(2016) Trang: 78-96
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản Lý Đất đai vùng ĐBSCL, Đại học Cần Thơ, 24/11/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...