Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2019) Trang: 33-39
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm bộ phận cắt vỏ (BPCV) của máy tách vỏ hạt sen tươi (MTVHST). Nguyên liệu vào của BPCV là hạt sen tươi (21- 24 ngày tuổi). Sản phẩm đầu ra là hạt sen tươi đã được cắt xung quanh vỏ theo chiều ngang (không cắt phạm vào phần thịt của hạt). Sau đó, hạt sen được đưa đến bộ phận tách vỏ (bộ phận này sẽ được trình bày ở nghiên cứu sắp tới) để tách vỏ khỏi hạt. Trước khi chế tạo và chạy thử nghiệm, nhóm tác giả tiến hành xây dựng mô hình ba chiều (3D) của BPCV trên phần mềm Solidworks để đánh giá nguyên lý cũng như hạn chế những sai sót trong quá trình chế tạo. Kết quả cho thấy, bộ phận cắt vỏ hoạt động hiệu quả với tỷ lệ thành phẩm trên 75%. Bên cạnh đó, BPCV được đánh giá là giải pháp mới ứng dụng trong MTVHST và được công nhận quyền sở hữu trí tuệ của Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Quyết định số 2594, ngày 10 tháng 01 năm 2019).

Các bài báo khác
13 (2015) Trang: M-006
Tạp chí: Automation 2015_National Taiwan Normal University
4 (2015) Trang: 679-685
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ về Cơ khí
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...