Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 64 - 80
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định kích thước lục bình (LB) phù hợp làm nguồn nguyên liệu bổ sung với phân heo (PH) nạp vào hầm ủ biogas. Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với các nghiệm thức có kích thước LB lần lượt là 1 cm, 10 cm, 20 cm, không cắt và 100% phân heo (đối chứng). Thí nghiệm được bố trí với tỷ lệ phối trộn 50%LB + 50%PH. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần trong bình ủ yếm khí theo mẻ và được theo dõi liên tục trong 60 ngày. Kết quả cho thấy các yếu tố kiểm soát của mẻ ủ nằm trong khoảng thích hợp cho hoạt động của các vi sinh vật sản xuất biogas. Thể tích biogas tích dồn của các nghiệm thức phối trộn từ 233,6 - 241,4 L. Năng suất sinh khí các nghiệm thức phối trộn từ 657,7 - 666,4 L/kg VSphân hủy, nghiệm thức 100% phân heo đạt 428,5 L/kg VSphân hủy. Nồng độ mê-tan của các nghiệm thức phối trộn dao động từ 44,5 - 64,6%, nghiệm thức 100% phân heo dao động từ 27,7 - 57,3%. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt giữa các kích thước LB lên khả năng sinh khí, LB có thể được sử dụng làm nguyên liệu nạp bổ sung vào hầm ủ biogas.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...