Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Liên kết:

Bài báo trình bày việc nghiên cứu các đặc tính của vật liệu cường độ thấp (CLSM) nhằm hướng đến ứng dụng trong công tác san lấp mặt bằng, giải quyết vấn nạn thiếu hụt của các nguồn vật liệu tự nhiên. Bên cạnh đó, việc tái sử dụng các phế thải công nghiệp như bùn đỏ, xỉ hạt lò cao nghiền mịn và xỉ cacbua vào sản xuất CLSM góp phần đáng kể giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Một số thí nghiệm đã được thực hiện tại phòng thí nghiệm chuyên ngành vật liệu xây dựng thuộc trường Đại học Khoa học Kỹ thuật quốc gia Đài Loan nhằm đánh giá các đặc tính cơ - lý của mẫu CLSM ở trạng thái tươi và đóng rắn, bao gồm: Độ chảy xòe, thời gian ninh kết, cường độ chịu nén, và phân tích hàm lượng kim loại nặng. Ngoài ra, phân tích vi cấu trúc và chi phí vật liệu cũng được tiến hành. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi và giá trị thực tiễn của nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...