Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, Tháng 10, 2019, Vĩnh Long, Việt Nam.
Liên kết:

Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp đã tiêu thụ một lượng lớn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời phát thải ra môi trường nhiều loại phế thải khác nhau. Việc tái sử dụng các nguồn phế thải công nghiệp để sản xuất vật liệu xây dựng nhằm hạn chế các tác động tiêu cực nêu trên được xem là một giải pháp hữu ích. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng tái sử dụng hỗn hợp phế thải bùn đỏ từ ngành công nghiệp nhôm và một số loại phế thải công nghiệp khác như xỉ các bua, tro bay và xỉ hạt lò cao nghiền mịn trong sản xuất gạch không nung. Các viên gạch được tạo hình trong khuôn thép dưới áp lực nén khoảng 12 MPa. Một số tính chất cơ bản của gạch như cường độ chịu nén, độ hút nước và khối lượng thể tích khô được kiểm tra. Bên cạnh đó, phân tích vi cấu trúc và chi phí nguyên liệu cho sản xuất mỗi viên gạch cũng được thực hiện. Kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ chịu nén của các mẫu gạch đều lớn hơn 20 MPa, đạt yêu cầu so với thiết kế. Độ hút nước và khối lượng thể tích khô của các mẫu gạch dao động tương ứng trong khoảng 3,2 – 5,6% và 2045 – 2130 kg/m3. Viên gạch có cấu trúc tương đối đặc chắc. Chi phí nguyên vật liệu dùng cho mỗi viên gạch dao động trong khoảng 402 – 551 đồng. Các kết quả này chứng tỏ một tiềm năng lớn trong sản xuất gạch không nung từ hỗn hợp phế thải bùn đỏ, xỉ các bua, tro bay và xỉ hạt lò cao nghiền mịn.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 69-73
Tải về
200 (2019) Trang: 40–52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
17(1.2) (2019) Trang: 32–36
Tạp chí: The University of Danang, Journal of Science and Technology
5 (2017) Trang: 140–144
Tạp chí: International Journal of Materials Science and Engineering
348 (2018) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...