Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 17-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/12/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Research and implement pipeline exploration robot

Từ khóa:

Robot thăm dò đường ống, robot đường ống, điều khiển không dây, giám sát bằng camera

Keywords:

Piping exploration robot, piping robot, wireless control, camera monitoring

ABSTRACT

Recently, most of industrial and public infrastructures use piping system for variety applications. The problem is that these systems need to be not only periodically maintained and checked to ensure the safety, stability and continuous operation but also quickly repaired when incident happens. Along with the development of society and economy, these issues have to be satisfactorily resolved. Facing urgent needs, the authors propose to research and implement a pipeline exploration robot that has ability to be remote controlled by wireless signals, send field images to center by using camera and handle some simple situations in the piping system with necessary features and moderate price in comparison with existing products. With initial results, in the near future, we will develop specialized robots for narrower aspects with more rigorous requirements.

TóM TắT

Hiện nay, hầu hết các công trình trong công nghiệp và phục vụ sinh hoạt dân sinh đều có sử dụng hệ thống đường ống. Vấn đề đặt ra là các hệ thống này cần phải được kiểm tra, bảo trì (nứt, bể và vỡ đường ống) định kỳ để có thể đảm bảo tính an toàn, ổn định và hoạt động liên tục. Cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế, vấn đề này càng cần được giải quyết thỏa đáng. Trước nhu cầu cấp thiết đó, nhóm tác giả đề xuất hướng nghiên cứu, chế tạo robot được điều khiển từ xa không dây, truyền hình ảnh hiện trường về trung tâm và có khả năng giải quyết tại chỗ một số tình huống đơn giản trong đường ống với giá thành vừa phải với các tính năng như các sản phẩm đã có. Qua đó, nhóm tác giả tạo tiền đề phát triển và chế tạo những dòng robot chuyên dụng dành riêng cho các lĩnh vực hẹp hơn và đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...