Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
343 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Ngô (bắp)  là cây lương thực được trồng phổ biến ở nước ta. Trong tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra, bệnh hại đang là trở ngại gây thất thoát trong canh tác cây ngô. Nghiên cứu được thực hiện để điều tra hiện trạng bệnh hại và canh tác ngô ở các tỉnh Vĩnh Long và An Giang;  khảo sát hiệu quả của một số loại dịch chiết thực vật đối với nấm Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs gây bệnh đốm lá bắp. Kết quả điều tra ghi nhận có 8 loại bệnh hại trên cây bắp ở 30 hộ được điều tra, bao gồm bệnh sọc trắng lá do nấm Peronosclerospora sp., bệnh đốm lá lớn do nấm E. turcicum , bệnh đốm lá nhỏ do nấm Helminthosporium maydis Nishikado, bệnh khô vằn do nấm Rhizoctonia solani Kühn, bệnh rỉ do nấm Puccinia sp., bệnh thối thân do vi khuẩn Erwinia carotovoraHolland, bệnh đốm lá do Curvularia spp. và bệnh khảm lá ? do virus. Kết quả đánh giá hiệu quả của một số loại dịch chiết thực vật đối với nấm E. turcicum cho thấy dịch chiết  củ nghệ ở nồng độ 8% có hiệu quả ức chế cao nhất.

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...