Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191

The damage of chilli, an important spice fruit, comes from fungal diseases caused mainly by Aspergillus niger and Colletotrichum sp. The fungi on chilli fruits would directly harm consumers’ health. Plant extracts containing bio-active compounds with antimicrobial properties could be a good possible solution to deal with the fungi. This study aims to evaluate the in vitro and in vivo efficacy of aqueous extracts from the leaves of Ageratum plants against A. niger and Colletotrichum sp. The results show that the optimal efficacy of the treatment of Ageratum leaf extract is at a concentration of 6%, with the efficacy of Ageratum leaf extract on colonial diameter at approximately 43–44% for the two fungi at 96 hours after inoculation. The 6% Ageratum leaf extract has a high efficacy (~54.23%) on limiting the development of Aspergillus rot lesions on chilli fruits 4 days after inoculation. Meanwhile, the efficacy of the extract on Colletotrichum lesions is 11.34%, lower than that of Aspergillus rot.

Các bài báo khác
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...