Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2020) Trang: 69-75
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trong những năm gần đây, cùng với sự bộc phát của các dịch hại quan trọng, một số bệnh hại thứ yếu đã trở thành quan trọng. Nấm Curvularia sp. là một trong những tác nhân gây lem lép hạt trên lúa và bệnh vết nâu trên tán lá lúa. Hiện nay, diện tích trồng lúa theo xu hướng nông nghiệp hữu cơ ngày càng tăng nhằm hạn chế ảnh hưởng của nông dược đến con người cũng như môi trường. Kích thích tính kháng bệnh cây trồng là một phương pháp quản lý dịch hại theo hướng an toàn và đã đạt được những kết quả nhất định. Nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả giảm bệnh và khảo sát cơ chế kích thích tính kháng bệnh vết nâu trên cây lúa sau khi xử lý với acid salicylic 1 mM hoặc dịch trích cỏ cứt heo 4%. Kết quả cho thấy sau khi xử lý, hiệu quả giảm bệnh vết nâu đạt khoảng 28,62-31,92%. Ngoài ra, salicylic acid 1 mM và dịch trích cỏ cứt heo 4%  giúp  hình thành polyphenol nhiều hơn tại các vị trí bào tử Curvularia xâm nhiễm trên lá lúa ở các thời điểm 6, 24 và 48 giờ sau khi lây nhiễm,  so với nghiệm thức đối chứng phun nước cất.

Các bài báo khác
128(3B) (2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
128(3C) (2019) Trang: 65-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191
16 (2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...