Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 398-405
Tải về

AbStract

Experiment were conducted to determine the dietary lysine requirement for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) with initial weight from 2-3 g/fish. Diets experiments contained approximately isonitrogenous (38%) and isolipidic (7%). L-lysine HCl was added to the basal diet with seven treatments which containing from 7.3 to 31.3 g lysine/kg diet (19.3 to 82.4 g lysine/ kg protein) with about 4 g/kg diet increments. Results indicated that maximum weight gain, special growth rate, protein efficiency ratio occurated at 61.4 g lysine/kg protein and there were obtained significantly differences at dietary lysine levels from 19.3 to 40.3 g/kg protein among the treatments. The protein content of fish were significantly affected by dietary lysine levels. Feed conversion rate FCR were significantly (p<0.05) improved by increasing dietary lysine concentration to approximately 50.9 g lysine/ kg protein. Broken line analysis on the basis of special growth rate showed that the dietary lysine requirement of striped catfish was 20.3 g/kg dry diet (53.5 g/kg protein)

Keywords: Tra catfish, Pangasianodon hypophthalmus, lysine requirements

Title: Dietary lysine requirement of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerling

Tóm tĂt

Nghiên cứu nhằm xác định như cầu lysine của cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống (2.48±0.01g). Thí nghiệm được tiến hành với 7 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein (38%) và mức lipid (7%). Hàm lượng lysine từ 7,3 g đến 31,3 g lysine/kg thức ăn (19,3 đến 82,4 g/kg protein) với bước nhảy là 4 g/kg thức ăn.Kết quả thí ngiệm cho thấy tốc độ tăng trưởng đặc biệt và hiệu quả  sử dụng protein đạt cao nhất tại hàm lượng lysine là 61,4 g/kg protein và sai khác có ý nghĩa với mức lysine  từ 19,3 g đến 40,3 g/kg protein (p<0.05). Thành phần  protein của cá chịu ảnh hưởng có ý nghĩa bởi mức lysine trong thức ăn. Khi mức lysine  tăng đến 50,9 g/kg protein thì FCR được cải thiện có ý nghĩa. Kết quả phân tích đường cong gẫy khúc (Broken line) dựa trên sự tương quan giữa tốc độ tăng trưởng đặc biệt với hàm lượng lysine trong thức ăn cho thấy hàm lượng lysine tối ưu cho cá tra giống là 20,3 g/kg thức ăn (tương ứng 53,5 g/kg protein).

Từ khóa: lysine, cá tra

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 101-108
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 196-204
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 207-213
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 261-268
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 310-318
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 390-397
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 50-59
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 58-65
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 96-103
Tải về
Số 03 (2005) Trang:
Tải về
8 (2018) Trang: 200-205
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
(2015) Trang:
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum, feed and feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-23 October 2015
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...