Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
93 (2016) Trang: 115026
Tạp chí: Physical Review D

The lepton flavor violating decay of the Standard Model-like Higgs boson (LFVHD) is discussed in the framework of the radiative neutrino mass model built in [K. Nishiwaki, H. Okada, and Y. Orikasa, Phys. Rev. D 92, 093013 (2015)]. The branching ratio (BR) of the LFVHD is shown to reach $10^{−5}$ in the most interesting region of the parameter space shown in [K. Nishiwaki, H. Okada, and Y. Orikasa, Phys. Rev. D 92, 093013 (2015)]. The dominant contributions come from the singly charged Higgs mediations, namely, the coupling of $h_2$ with exotic neutrinos. Furthermore, if the doubly charged Higgs boson is heavy enough to allow the mass of $h^2$ around 1 TeV, the mentioned BR can reach $10^{−4}$. In addition, we obtain that the large values of $Br(h → μτ)$ lead to very small ones of $Br(h → eτ)$, much smaller than the various sensitivities of current experiments.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...