Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016 nhằm xác định thành phần loài, sản lượng, khả năng khai thác cá bống. Kết quả cho thấy có 3 loài xuất hiện gồm: cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata), bống trứng (Eleotris melanosoma), bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus). Trình độ văn hóa các hộ khai thác cá đa phần cấp 1 và cấp 2 (51% và 27%), số người tham gia đánh bắt chủ yếu là nam giới. Ngư cụ lú và cào khung được sử dụng chủ yếu (37,8%, 22,2%), lưới rê (2,3%). Mùa vụ khai thác cá quanh năm và tập trung từ tháng 7-11. Sản lượng cá bống giảm đáng kể. Nhận thức ngư dân trong vùng còn hạn chế trong việc sử dụng ngư cụ khai thác cá.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
130 (2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
127 (2021) Trang: 115-121
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...