Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
Liên kết:

Khảo sát hiện trạng nguồn lợi cá Bông lau (Pangasius krempfi Fang & Chaux, 1949) được thực hiện tại Sóc Trăng, Cần Thơ và An Giang từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Qua đó xác định được các loại ngư cụ, sản lượng và mùa vụ khai thác cá bông lau thông qua phỏng vấn trực tiếp 60 hộ khai thác cá bông lau. Kết quả cho thấy có 2 loại ngư cụ được sử dụng chủ yếu để khai thác cá bông lau là lưới rê (86,7%) và câu (11,7%). Đa số người khai thác cá bông lau là nam giới (98,7%), độ tuổi trung bình 45 tuổi và kinh nghiệm khai thác cá bông lau là 15 năm. Thời gian khai thác cá bông lau từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, kích cỡ cá bông lau khai thác được khá lớn (4 - 5 kg/con). Sản lượng cá bông lau ngày càng bị suy giảm do khai thác nhiều và nhận thức của ngư dân kém trong việc sử dụng những ngư cụ mang tính hủy diệt dẫn đến làm giảm nguồn lợi cá ngoài tự nhiên.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
130 (2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
127 (2021) Trang: 115-121
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...