Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 532
Tạp chí: The general Meeting of the Association of Japanese Geographers; from 27 March 2014 - 30 March 2014, at Kokushikan University, Japan

Farming of Snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis; Osphronemus) is one of the important farming activities in the Mekong Delta, Vietnam. In this study, we investigated the C and N isotope composition of the fish feeds and fish muscle to compare feeding habits of farmed fish with wild fish. It is assumed that the C and N sources for the Snakeskin gourami from farming ponds and water bodies in national park were different. It is presumed that farmed snakeskin gourami consumes pelleted feeds and zoobenthos. The results further suggest that rice bran contributed little to growth of the fish.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 125-131
Tải về
9 (2019) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
14 (2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...