Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2014) Trang: 36-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Thiệt hại về năng suất trên lúa do bệnh hại hằng năm rất lớn, trong đó nấm Pyricularia oryzae loại tác nhân gây bệnh chủ yếu trên cây lúa, đặc biệt ở giai đoạn cây con. Các thí nghiệm trong chậu và ngoài đồng thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả ng dụng vi khuẩn Bacillus kháng bệnh cháy lá trên cây lúa trồng tại tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng. Qua đó, nhằm nghiên cứu triển khai việc sử dụng chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn đối kháng. Kết quả cho thấy có hai chủng vi khuẩn đối kháng thuộc loài Bacillus có hiệu lực ức chế cao đối với nấm Pyricularia oryzae. Bằng phương pháp xử lí hạt và phun chế phẩm chứa vi khuẩn đối kháng giúp hạn chế sự tấn công của nấm gây bệnh trên cây lúa khi trồng trong chậu cũng như ngoài đồng. Mặt khác, kết quả cho thấy thành phần năng suất và năng suất lúa của nghiệm thức phun chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn đối kháng không có sự khác biệt ý nghĩa so với thành phần năng suất và năng suất lúa phun thuốc hóa học. Như vậy, phun chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn đối kháng cho lúa không những thu được nhiều lợi nhuận mà còn giảm lượng thuốc hóa học, giảm ô nhiễm môi trường, làm gia tăng chất lượng nông sản, tạo thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe của con người.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...