Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Hội nghị CAAB 2014 (2014) Trang: 70-76
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Hai thí nghiệm (Nông trường Sông Hậu, Thành phố Cần Thơ và Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) ngoài đồng được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2014 nhằm đánh giá hiệu quả phân hữu cơ-vi sinh sản xuất từ bùn đáy ao cá+ rơm rạ và phân bón hóa học (phân hổn hợp NPK) trên cây TắC (cây HạNH)(Citrus microcarpa L.) trồng trên đất phù sa của hai địa điểm này. Kết quả cho thấy bón 5 tấn/ha phân hữu cơ-vi sinh kết hợp với 50% phân NPK 20-20-15 (0,5 kg/gốc/năm) cho năng suất, phẩm chất trái, dịch quả tương đương với cây TắC bón 100% phân NPK 20-20-15 (1 kg/gốc/năm) và không bón phân hữu cơ-vi sinh như thế bón 5 tấn/ha phân hữu cơ-vi sinh tiết kiệm được 50% phân NPK 20-20-15 nhưng độ phì đất trồng được cải thiện đáng kể sau 2 năm trồng cây TắC. Bón phân hữu cơ-vi sinh và phân hóa học cho cây TắC trồng ở Nông trường SÔNG HậU, Thành phố Cần Thơ có trái nhỏ và năng suất thấp hơn trái TắC trồng ở Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nhưng có độ Brix (độ ngọt) trong dịch trái cao hơn độ Brix trong dịch trái TắC trồng ở Vị Thanh; hàm lượng nitrate trong dịch trái TắC ở cả hai thí nghiệm đều rất thấp, tiết kiệm được 4.200.000 đồng từ 400 kg NPK 20-20-15.

Từ khóa: cây Tắc, chất lượng dịch quả, đất phù sa, năng suất trái, phân hữu cơ-vi sinh

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...