Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2014) Trang: 192-200
Tạp chí: East-West J. of Mathematics

The aim of this paper is to introduce a fractional Schwartz model with jumps. An approximate approach is used to nd the solution and its long-term level for the rst model. And the behavior of the solution for the second model with jumps is investigated as well.

Các bài báo khác
(2021) Trang:
Tạp chí: 3rd International Conference on Statistics: Theory and Applications (ICSTA'21), Virtual Conference, July 29 - 31, 2021
Tập 04, số 1&2 (2015) Trang: 13-16
Tạp chí: Hội thảo "Hệ thống thông tin trong kinh tế - WISE15", Phòng B201, trường ĐH Kinh Tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10, Thời gian: ngày 19/12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...