Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
50 (2021) Trang: 1-29
Tạp chí: Communications in Statistics-Theory and Methods

A joint conditional likelihood (JCL) method, which is a semiparametric approach, is proposed to estimate the parameters of a logistic regression model when two covariate vectors are missing separately or simultaneously. The proposed method uses one validation and three non validations data sets; it is an extension of the method of Wang et al. who studied the case of one covariate missing at random. The asymptotic results of the JCL estimators are established under the assumption that all covariate variables are categorical. Simulation results show that the proposed method is the most efficient compared to the complete-case, semi-parametric inverse probability weighting, and validation likelihood methods. The proposed methodology is illustrated by a real data example.

Các bài báo khác
(2021) Trang:
Tạp chí: 3rd International Conference on Statistics: Theory and Applications (ICSTA'21), Virtual Conference, July 29 - 31, 2021
16 (2014) Trang: 192-200
Tạp chí: East-West J. of Mathematics
Tập 04, số 1&2 (2015) Trang: 13-16
Tạp chí: Hội thảo "Hệ thống thông tin trong kinh tế - WISE15", Phòng B201, trường ĐH Kinh Tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10, Thời gian: ngày 19/12/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...