Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 1-13
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 04/01/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Potential in developing application of next generation sequencing technology in the Mekong Delta

Từ khóa:

Chẩn đoán, di truyền, gen, giải trình tự thế hệ mới (NGS), ung thư

Keywords:

Cancer, diagnostics, genetic, medicine, next generation sequencing

ABSTRACT

Next generation sequencing (NGS) is one of the modern tools strongly supporting for DNA sequencing. Many applications of such innovative technology have been successfully conducted in various research areas worldwide. In Vietnam, especially Mekong delta region, there are several NGS systems installed in some research institutions, universities and hospitals. However, applications have been slowly implemented due to numerous barriers. With the aim of effectively exploring the installed NGS instruments, we are going to demonstrate some feasible applications related to plant classification, aquaculture and medicine. In medicine, the novel and remarkable applications of NGS in early detection of cancers, non-invasive prenatal testing, and common genetic diseases will be revealed. In aquaculture, the practicable applications on genetic breeding and pathology will be illustrated. In plant taxonomy, important gene regions involving in evolution will be described in detail. Additionally, this article also discusses current research achievements and potential applications of NGS in other fields in Vietnam.

TÓM TẮT

Giải trình tự thế hệ mới (NGS) là một trong những công cụ hiện đại hỗ trợ đắc lực trong việc giải trình tự DNA. Trên thế giới, rất nhiều ứng dụng của công nghệ này đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở Việt Nam, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhiều viện, trường, bệnh viện đã đầu tư hệ thống giải trình tự thế hệ mới. Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng còn nhiều bất cập. Nhằm khai thác hiệu quả các hệ thống giải trình tự thế hệ mới đã được lắp đặt, các ứng dụng khả thi ở Đồng bằng sông Cửu Long liên quan đến phân loại thực vật, nuôi trồng thủy sản và y học sẽ được trình bày. Về y học, những ứng dụng mới và nổi bật của NGS trong chẩn đoán chính xác một số bệnh ung thư, chẩn đoán tiền sinh không xâm lấn và một số bệnh lý phổ biến do gen sẽ được thảo luận. Ở lĩnh vực thủy sản, các ứng dụng trong di truyền chọn giống và bệnh học sẽ được đề cập. Còn phần phân loại thực vật, các vùng gen và hệ gen quan trọng liên quan đến phân loại sẽ được mô tả chi tiết. Ngoài ra, bài báo cũng thảo luận các thành tựu nghiên cứu đến thời điểm hiện tại cũng như tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực khác của NGS ở Việt Nam

Trích dẫn: Đỗ Tấn Khang, Trần Thị Thanh Khương, Nguyễn Phạm Anh Thi và Trần Thị Mỹ Duyên, 2019. Tiềm năng mở rộng ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 1-13.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 63-70
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 86-95
Tải về
1 (2020) Trang: 116-123
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Current Research in Agricultural and Food Science
08 (2020) Trang: 33-40
Tạp chí: International Journal of Agriculture and Biological Sciences
1 (2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
60 (2018) Trang: 70-72
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2015) Trang: 101
Tạp chí: Agricultural Sciences for Sustainable Development, Tokyo University of Agriculture, 7-9 November, 2015
(2015) Trang: 33-34
Tạp chí: Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting, Bilateral Cooperation: Strategies for Sustainable Development, Kyoto University, October 31st, 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...