Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 116-123
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Current Research in Agricultural and Food Science

This study was aimed to investigate the content of bioactive ingredients and antioxidant properties of brown rice and germinated brown rice and evaluate the status of using germinated brown rice of consumers. The total phenolic content, total flavonoid content and percent DPPH inhibition were measured at different wavelengths by a 96-well spectrophotometer. The quantitative results of the germinated brown rice extracts treatments showed the presence of phenolic compounds, flavonoids and the ability of DPPH to inhibit free radicals. The highest total phenolic content was observed in GL8 with 1465 μg GAE per gram of dry matter and the lowest treatment was 525 μg GAE per gram of dry matter. The highest total flavonoid content was found in the GL6 treatment with 193 μg QE per gram of dry matter and the lowest treatments was 27.95 μg QE per gram of dry matter. The inhibition percentage for scavenging DPPH radical was highest in the GL10 treatment, being 78.38%. More than 80% of consumers agreed that germinated brown rice more nutritious, 65% of consumers reported the positive effect of germinated brown rice in reducing blood sugar after using for 3 months.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 1-13
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 63-70
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 86-95
Tải về
08 (2020) Trang: 33-40
Tạp chí: International Journal of Agriculture and Biological Sciences
1 (2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
60 (2018) Trang: 70-72
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2015) Trang: 101
Tạp chí: Agricultural Sciences for Sustainable Development, Tokyo University of Agriculture, 7-9 November, 2015
(2015) Trang: 33-34
Tạp chí: Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting, Bilateral Cooperation: Strategies for Sustainable Development, Kyoto University, October 31st, 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...