Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học (2019) Trang: 119-123
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của thành phần dinh dưỡng khoáng Chang, Richard, Czapek trong môi trường nhân giống cấp 1, dinh dưỡng bổ sung là cám gạo, bã đậu nành, bột bắp trong môi trường nhân giống cấp 2  và cơ chất là trấu, rơm rạ, bông vải đến sự phát triển và hoạt tính phân hủy cellulose của nấm rơm (Volvariella volvacea). Kết quả cho thấy tơ nấm phát triển nhanh và đồng đều trên môi trường nhân giống có bổ sung dịch khoáng từ môi trường dinh dưỡng Chang, cung cấp dinh dưỡng cần thiết để nấm rơm phân giải cellulose. Nấm rơm có thể phân giải tốt hàm lượng cellulose trong bông vải và rơm rạ. Ngoài ra, bổ sung 2% bã đậu nành vào giai phối trộn nguyên liệu điều chỉnh gía trị C/N,  qua đó giúp tơ nấm phát triển nhanh hơn, rút ngắn thời gian tạo quả thể. Đề tài đã cho thấy ảnh hưởng của các thành phần dinh dưỡng đến từng giai đoạn phát triển của tơ nấm trong quy trình nhân giống nấm rơm.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 1-13
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 63-70
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 86-95
Tải về
1 (2020) Trang: 116-123
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Current Research in Agricultural and Food Science
08 (2020) Trang: 33-40
Tạp chí: International Journal of Agriculture and Biological Sciences
1 (2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
60 (2018) Trang: 70-72
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2015) Trang: 101
Tạp chí: Agricultural Sciences for Sustainable Development, Tokyo University of Agriculture, 7-9 November, 2015
(2015) Trang: 33-34
Tạp chí: Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting, Bilateral Cooperation: Strategies for Sustainable Development, Kyoto University, October 31st, 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...