Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9(9) (2019) Trang: 586-592
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications

The combined effect of feed types (commercial feed, live and frozen ongrown Artemia biomass), and stocking density (100; 200 and 300 ind./m2) on growth performance and survival of mudskipper (Pseudapocryptes elongatus) was peformed. The aim of study was to find out the best stocking density and Artemia biomass for the best growth of fish obtaining. Natural mudskipper fingerlings, with length and weigh was 2.7 cm/ind and 0.51 g/ind, respectively, were nursed in 250 L plastic tank containing 100 L of 15‰ seawater. After 30-day of culture, the results showed that the survival of fish is not affected by feed type, but it is affected by stocking density. The significantly lower of survival was recorded in commercial-fed fish when compared to frozen Artemia-fed fish when reared at 200 and 300 ind/m2. The growth of commercial-fed fish was better than fish in the Artemia-fed fish when stocked at 100 ind/m2, but it was slower growth when reared at 200 and 300 ind/m2. When comparing in the same feed type, fish were significantly larger size and weight than high density fish nursed when nursed at a density of 100/m2. However, the the growth of fish was not affected by stocking density when provided Artemia. In general, both stocking density and feed type had a singular effect on the length and weight growth of the fish, but there was not interaction with each other on the growth of the fish. The results indicated that, Artemia biomass can be used to rear mudskipper.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...