Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2020) Trang: 955-964
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của hai mô hình nuôi chuyên canh Artemia và luân canh Artemia - tôm để đưa ra khuyến cáo mô hình nuôi thích hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi thủy sản tại địa phương. Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 60 hộ nuôi Artemia các thông tin liên quan về nuôi Artemia và đối tượng thủy sản khác mùa vụ 2018 vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. Kết quả cho thấy vào mùa khô, đa phần hộ nuôi chuyên canh Artemia, lợi nhuận thu từ trứng bào xác Artemia đạt được 66 triệu/hộ/vụ, tỷ suất lợi nhuận là 1,59. Ngược lại, mùa mưa diện tích đất sử dụng nuôi đối tượng thủy sản khác (55% diện tích), lợi nhuận khá cao với mô hình luân canh Artemia - tôm đạt 194 triệu/vụ/năm, tỷ suất lợi nhuận là 2,1. Qua kết quả khảo sát, cần khuyến khích các hộ nuôi sử dụng 100% đất để nuôi thêm các đối tượng thủy sản khác trong mùa mưa nhằm cải thiện kinh tế cho các hộ gia đình

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...