Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
236 (2018) Trang: 22-26
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Mục tiêu của đề tài là nhằm đánh giá ảnh hưởng của dầu cá, dầu hạt cải và dầu đậu nành lên lượng ăn vào, tiêu hóa, lên men dạ cỏ và sinh khí methane của dê thịt tăng trưởng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hình vuông La tinh với 4 dê đực tăng trưởng. Gia súc được cho ăn 1) chỉ khẩu phần cơ bản (Ctrl) hoặc khẩu phần cơ bản bổ sung với 2) 25 g/kg DM dầu cá hồi (FO), 25 g/kg DM dầu hạt cải (CO) và 4) 25 g/kg DM dầu đậu nành (SO). Khẩu phần FO làm giảm lượng OM, CP và NDF ăn vào (P

Các bài báo khác
(2020) Trang: 219-227
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
(2019) Trang: 38-42
Tạp chí: The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019
(2018) Trang: 449-456
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2018) Trang: 400-406
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference, October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2017) Trang: 500-506
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y Toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...