Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
260 (2020) Trang:
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm ở in vitro với dịch dạ cỏ từ 3 con dê cái lai F2 Saanen (Saanen×Bách Thảo) được tiến
hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của lá mít trong khẩu phần lên tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất, lên men
dạ cỏ và sinh khí methane (CH
4). Thí nghiệm được thiết kế với mô hình hoàn toàn ngẫu nhiên với
6 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại. Các NT trong thí nghiệm là sự thay thế lá mít cho cỏ Sả ở các
mức 0, 20, 40, 60, 80 và 100%; tương ứng với các NT1-6. Kết quả cho thấy NT5 và NT6 làm giảm
(PNT5 có tỷ lệ tiêu hóa thật và tỷ lệ tiêu hóa xơ trung tính ở
in vitro tốt nhất (Pnghiệm có thể kết luận rằng 80% lá mít thay thế cỏ Sả trong khẩu phần là giải pháp hiệu quả để
làm giảm lượng khí methane thải ra môi trường, tăng hàm lượng VFA dạ cỏ và cải thiện tỷ lệ tiêu
hóa ở
in vitro.

 
Các bài báo khác
(2020) Trang: 219-227
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
(2019) Trang: 38-42
Tạp chí: The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019
(2018) Trang: 449-456
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2018) Trang: 400-406
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference, October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2017) Trang: 500-506
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y Toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...