Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 47-54
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

The problems related to land price used in compensating upon land recovery by the state

Từ khóa:

Bất cập, bồi thường, thu hồi đất, giá đất

Keywords:

Problem, compensation, land recovery, land price

ABSTRACT

When the State recovers land, people?s main attention is land price used in compensation as it considerably affects towards re-establishing their lives. Once land price used in compensation is unreasonable, people do not handover their land. As the result, complex complaints will occur and the time for projects? implementation is prolonged. This affects to rights of many related subjects. The legal regulations related to land price used in compensation have been amended continuously. However, the application these amended provisions into the reality arises many issues. This article aims to analyze the current provisions and their application into the reality to find out root reasons and based on found reasons to give suitable suggestions.

TóM TắT

Khi Nhà nước thu hồi đất, giá đất tính tiền bồi thường là sự quan tâm chính của người dân vì nó chính là yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc tạo lập lại cuộc sống của người dân. Giá đất không hợp lý dẫn đến việc người dân không bàn giao đất, nảy sinh khiếu nại, khiếu kiện phức tạp; đồng thời kéo dài thời gian thực hiện dự án, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều chủ thể liên quan. Quy định về vấn đề này đã được sửa đổi liên tục trong thời gian qua nhưng việc áp dụng vào thực tế đang gặp nhiều vướng mắc. Bài viết với mục đích phân tích quy định hiện hành, đối chiếu thực tiễn để tìm ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 1-9
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 147-152
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tải về
11 (367) (2018) Trang: 34-42
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
5(357) (2018) Trang: 49-56
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
5(361) (2018) Trang: 51-57
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
23/2016 (2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
10 (354) (2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
3/2017 (2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
2(334) (2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
7(327) (2015) Trang: 78-84
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
24 (256) (2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...